silje_lea_2018

SILJE LEA

Leder individer, grupper och företag till förändring genom kunskap, insikt och handling.

För att det på riktigt ska bli förändring som leder till kraft och framgång så behöver helheten få vara med. Kunskap som ger insikt och som följs upp med agerande och handling. Detta är nyckeln när Silje Lea med tydlig kunskap, stort engagemang och med helheten i fokus leder individer, grupper och företag till förändring och nya resultat.

Ledarskap

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap går genom dig!

Genom coaching och utbildning i ledarskap får du utveckla både dig själv som människa och ledare samtidigt som du får kunskap i enkla och konkreta verktyg i kommunikation, förändring och helhet.

Utbildning

Silje Lea skräddarsyr ledarskapsutbildningar för små och större grupper och företag efter de mål, behov och den kompetensnivå som är önskvärd att uppnå.

Ledarskapscoaching

Genom ledarskapscoaching får du såväl ett bollplank som inspiration, påfyll och kompetensutveckling för att utveckla dig och ditt ledarskap.

Coaching

Grupp och verksamhet

Styrkan till Silje Lea som process- och förändringsledare är att hon med ett skarpt sinne coachar och leder såväl er som ledningsgrupp, team- och arbetsgrupp som verksamhet till tydlighet och helhet för att uppnå kraft, samarbete, resultat och framgång.

Individ

Genom individuell coaching får du möjlighet att arbeta med de förändringar som är viktiga för dig som människa, medarbetare och ledare. Vem du är, vad som är viktigt för just dig att uppnå, dina utmaningar samt dina mål och behov är vad som står i fokus.

Utbildning & Föreläsning

Då varje människa, grupp och företag är unik och befinner sig på olika platser så skräddarsyr och anpassar Silje Lea utbildningar och föreläsningar inom framgångsrik förändring, kommunikation, ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling.

Referenser

”Genom att anlita Silje till vår organisation har vi fått andra infallsvinklar på hur vi kan hantera och utveckla vårt samarbete medarbetarna sinsemellan och i ledarskapet. Silje är inlyssnande och genom frågor så leder hon mig som regionchef till mina egna insikter. Hon utgår från mina styrkor och sätter fingret på hur jag tillsammans med mina medarbetare kan prova andra och nya spår. Silje skapar ett klimat där medarbetarna själva kan ta fram sina styrkor och sen prova i praktisk handling. Hon utgår från vad som är viktig för gruppen och bygger förtroende så att medarbetarna tillsammans känner tillit för processen.”

Karin Skånberg


Regionchef Unionen Stockholm

2018-01-08T11:15:03+00:00

Regionchef Unionen Stockholm

”Genom att anlita Silje till vår organisation har vi fått andra infallsvinklar på hur vi kan hantera och utveckla vårt samarbete medarbetarna sinsemellan och i ledarskapet. Silje är inlyssnande och genom frågor så leder hon mig som regionchef till mina egna insikter. Hon utgår från mina styrkor och sätter fingret på hur jag tillsammans med mina medarbetare kan prova andra och nya spår. Silje skapar ett klimat där medarbetarna själva kan ta fram sina styrkor och sen prova i praktisk handling. Hon utgår från vad som är viktig för gruppen och bygger förtroende så att medarbetarna tillsammans känner tillit för processen.”
"Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Retriever och att vi trivs och arbetar bra tillsammans bidrar till vår framgång.  Vi har därför tagit hjälp av Silje för att få till förändring när några team haft utmaningar med att samarbeta och kommunicera. Silje har hjälpt till att få bukt med problemen samt skapat nya förutsättningar för samarbete mot gemensamma mål. Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för samarbete, trygghet, respekt och glädje.

Erika Örtenholm


HR Retriever Group

2018-01-08T11:29:22+00:00

HR Retriever Group

"Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Retriever och att vi trivs och arbetar bra tillsammans bidrar till vår framgång.  Vi har därför tagit hjälp av Silje för att få till förändring när några team haft utmaningar med att samarbeta och kommunicera. Silje har hjälpt till att få bukt med problemen samt skapat nya förutsättningar för samarbete mot gemensamma mål. Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för samarbete, trygghet, respekt och glädje.”
”Att anlita Silje gav Unga synskadade en välbehövlig helhetsanalys över organisationsstrukturen ur flera olika dimensioner. Silje stöttade oss i att genomföra ett omfattande värdegrundsarbete och rekrytering av ny personal. Vi hittade rätt i vilken väg organisationen behövde gå och på vilket sätt detta skulle bli möjligt. Vi rekommenderar Silje till andra organisationer som vill genomföra ett förändringsarbete. Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”

Jakob Rosenvind


Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

2018-01-08T11:29:57+00:00

Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

”Att anlita Silje gav Unga synskadade en välbehövlig helhetsanalys över organisationsstrukturen ur flera olika dimensioner. Silje stöttade oss i att genomföra ett omfattande värdegrundsarbete och rekrytering av ny personal. Vi hittade rätt i vilken väg organisationen behövde gå och på vilket sätt detta skulle bli möjligt. Vi rekommenderar Silje till andra organisationer som vill genomföra ett förändringsarbete. Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”
"Vi har under snart två år tillbaka anlitat Silje Lea som handledare för våra arbetsgrupper och även för vår ledningsgrupp. Silje har i sin handledning bidragit till att medvetandegöra vad var och en av oss, oavsett roll i organisationen, behöver bidra med och ta ansvar för så att vi gemensamt ska kunna arbeta för att utveckla våra verksamheter. Jag upplever att handledningen bidragit till både en ökad medvetenhet och professionalitet."

Anna Möller


Enhetschef Nacka kommun

2018-01-08T11:30:55+00:00

Enhetschef Nacka kommun

"Vi har under snart två år tillbaka anlitat Silje Lea som handledare för våra arbetsgrupper och även för vår ledningsgrupp. Silje har i sin handledning bidragit till att medvetandegöra vad var och en av oss, oavsett roll i organisationen, behöver bidra med och ta ansvar för så att vi gemensamt ska kunna arbeta för att utveckla våra verksamheter. Jag upplever att handledningen bidragit till både en ökad medvetenhet och professionalitet."