Vi har under snart två år tillbaka anlitat Silje Lea som handledare för våra arbetsgrupper och även för vår ledningsgrupp.

Silje har i sin handledning bidragit till att medvetandegöra vad var och en av oss, oavsett roll i organisationen, behöver bidra med och ta ansvar för så att vi gemensamt ska kunna arbeta för att utveckla våra verksamheter. Jag upplever att handledningen bidragit till både en ökad medvetenhet och professionalitet.

Anna Möller – Enhetschef Nacka kommun