Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Retriever och att vi arbetar bra tillsammans och trivs tror vi bidrar till vår framgång.

När några av teamen har haft utmaningar med samarbetet och kommunikationen har vi tagit hjälp av Silje för att få till en förändring. Det har varit tillstånd av negativitet, prestige, konkurrens och grupperingar, vilket inte är i linje med våra värderingar och hur vi vill ha det hos oss på Retriever.

Silje har hjälpt till att få bukt med problemen och att skapa förutsättningar för samarbete mot gemensamma mål. Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare och guidar både grupp och individ till bättre förutsättningar för samarbete i trygghet, tydlighet, respekt och glädje och hon gör det med värme och omtanke.

Jag kan varmt rekommendera Silje om ni önskar en förändring!

Erika Örtenholm – HR Retriever Group