Referens – Silje Lea/LEA Communication

Vad var värdet i att ta hjälp av Silje Lea/LEA Communication för utveckling av samarbetet i gruppen såväl som att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet?

Om du vill rekommendera andra att välja Silje Lea som coach/processledare för ledare, medarbetare och grupper – varför vill du göra det? Vad anser du som Silje Leas styrkor?

Referens: Vår arbetsgrupp hade kommit i en svacka. Kommunikationen mellan kollegorna hade blivit sämre och arbetsglädjen var inte längre så god som den varit. Efter goda rekommendationer kontaktade jag Silje och upplevde direkt att hon var rätt person, med rätt verktyg, att leda gruppen och mig som ledare vidare.

Silje mötte oss alla både som grupp och individuellt. Med en påtaglig energi och glädje kunde hon möta oss i både det som fungerade väl och det som vi nu lyckats sämre med. Silje backar inte undan för några frågetecken, utan kan möta även tuffa frågeställningar.

Silje hjälpte oss att bli tydligare i våra behov och intentioner. Som ledare fick jag även lättare att vara tydligare och öppnare i mina förväntningar och krav. Tillsammans fick vi en klarare väg att möta våra gemensamma mål. Idag är vi starkare som grupp har en mycket hög arbetsglädje och vi är rustade att möta framtida motgångar.

Silje styrkor:

  • Positivt föhållningssätt
  • Möter individ & grupp där den är
  • Tydligt siktlinje mot önskat läge
  • Klarar att få fram tuffa frågeställningar både individuellt och när gruppen är samlad
  • Backar inte undan
  • Stöttande

Jag är väldigt glad för både gruppens och min egen del att vi valde att arbeta med Silje. Vi har alla utvecklats. Jag kommer att arbeta med Silje igen och jag kan verkligen rekommendera hennes arbete, både med grupp och individstöd.

Henrik Bjugård Regionchef – Unionen