Individuell ledarskapscoaching

Är du ledaren du vill vara? Eller känner du att du vill utveckla tryggheten, tilliten och tydligheten till dig själv, din ledarroll och ditt ledarskap?

Genom individuell ledarskapscoaching får du såväl ett bollplank som inspiration, påfyll och kompetensutveckling för att utveckla dig och ditt ledarskap. Du får hjälp att sortera för att få flera perspektiv och infallsvinklar för att möta, hantera, leda och lösa de utmaningar som du möter i din vardag som människa och ledare.

Referenser

”Jag har regelbundet under 5 års tid haft Silje som mentor. I mitt chefsjobb finns alltid situationer som kräver en extra tanke kring förhållnings- och/eller tillvägagångssätt framåt. I möte med Silje tar jag med mig frågor som jag får hjälp att sortera. Det jag uppskattar allra mest är att vi sedan alltid hittar konkreta åtgärder på de frågor jag lyfter, vad behöver göras och på vilket sätt, både på kort sikt och på lång sikt. Jag har vi flera tillfällen rekommenderat mina medarbetare att boka möten med Silje för att få sorteringshjälp av henne.”

Chef

2018-01-13T11:04:59+00:00
”Jag har regelbundet under 5 års tid haft Silje som mentor. I mitt chefsjobb finns alltid situationer som kräver en extra tanke kring förhållnings- och/eller tillvägagångssätt framåt. I möte med Silje tar jag med mig frågor som jag får hjälp att sortera. Det jag uppskattar allra mest är att vi sedan alltid hittar konkreta åtgärder på de frågor jag lyfter, vad behöver göras och på vilket sätt, både på kort sikt och på lång sikt. Jag har vi flera tillfällen rekommenderat mina medarbetare att boka möten med Silje för att få sorteringshjälp av henne.”
”Silje har i stor grad bidragit till att skapa förutsättningar för mig att ta nästa steg i min utveckling. Hennes utmaningar och förmåga att fånga det centrala i samtalen har gett mig möjligheten att våga växa och se nya perspektiv. Samtalen hos Silje har hjälpt mig mycket i mitt ledarskap och jag kan varmt rekommendera henne – oavsett var du befinner dig på din resa som människa och ledare.”

Marika Vikback


Chef Unionen

2018-01-13T11:05:52+00:00

Chef Unionen

”Silje har i stor grad bidragit till att skapa förutsättningar för mig att ta nästa steg i min utveckling. Hennes utmaningar och förmåga att fånga det centrala i samtalen har gett mig möjligheten att våga växa och se nya perspektiv. Samtalen hos Silje har hjälpt mig mycket i mitt ledarskap och jag kan varmt rekommendera henne – oavsett var du befinner dig på din resa som människa och ledare.”
”Med hjälp av Silje så började jag en personlig resa för tre år sedan för att utveckla mig själv som både människa och ledare. Det har varit en resa där jag fått lära mig sätta mål, riva hinder och finna nya möjligheter på ett medvetet, lustfyllt och lärorikt sätt. Idag vet jag bättre vem jag är som människa och ledare, jag ser inga hinder utan fokuserar på nya möjligheter och jag gör min val med ett vidgat perspektiv både i yrkeslivet och privat.”

Jim Almgren


F.d Chef Keolis

2018-01-13T11:08:01+00:00

F.d Chef Keolis

”Med hjälp av Silje så började jag en personlig resa för tre år sedan för att utveckla mig själv som både människa och ledare. Det har varit en resa där jag fått lära mig sätta mål, riva hinder och finna nya möjligheter på ett medvetet, lustfyllt och lärorikt sätt. Idag vet jag bättre vem jag är som människa och ledare, jag ser inga hinder utan fokuserar på nya möjligheter och jag gör min val med ett vidgat perspektiv både i yrkeslivet och privat.”
”Sedan jag började gå till Silje för coachande samtal har jag utvecklats mycket i att se helhet med möjlighet att sortera på vad som har sin utgångspunkt i fakta och vad som är känsla. Det har hjälpt mig mycket i min chefsroll – både när det gäller att coacha och leda mina medarbetare och att driva verksamheten framåt.”

Sandra Lindau


Chef Unionen

2018-01-13T11:09:48+00:00

Chef Unionen

”Sedan jag började gå till Silje för coachande samtal har jag utvecklats mycket i att se helhet med möjlighet att sortera på vad som har sin utgångspunkt i fakta och vad som är känsla. Det har hjälpt mig mycket i min chefsroll – både när det gäller att coacha och leda mina medarbetare och att driva verksamheten framåt.”