Vägen till ett framgångsrikt ledarskap går genom dig!

Framtidens ledare handlar om dig och din kunskap. Dig som människa. Dig som ledare. Det handlar om att du har en trygg ledarplattform som du med tydlig kunskap medvetet kan leda ifrån.

Under utbildningen är det mycket fokus på både dig, dina styrkor samt vad du vill utveckla för att bli den ledaren du vill vara. Du får ökad kunskap i att förstå både dig själv och människorna du leder såväl som du drillas i konkreta och enkla verktyg i kommunikation och ledarskap. Målet är att du med medveten kunskap tryggt och tydligt ska kunna leda dig själv och dina medarbetare mot de visioner, värderingar, mål och resultat som ska uppnås.

Silje Lea skräddarsyr ledarskapsutbildningar för små och större grupper och företag efter de mål, behov och den kompetensnivå som är önskvärd att uppnå.

Referenser

”Jag har regelbundet under 5 års tid haft Silje som mentor. I mitt chefsjobb finns alltid situationer som kräver en extra tanke kring förhållnings- och/eller tillvägagångssätt framåt. I möte med Silje tar jag med mig frågor som jag får hjälp att sortera. Det jag uppskattar allra mest är att vi sedan alltid hittar konkreta åtgärder på de frågor jag lyfter, vad behöver göras och på vilket sätt, både på kort sikt och på lång sikt. Jag har vi flera tillfällen rekommenderat mina medarbetare att boka möten med Silje för att få sorteringshjälp av henne.”

Chef

2018-01-13T11:04:59+00:00
”Jag har regelbundet under 5 års tid haft Silje som mentor. I mitt chefsjobb finns alltid situationer som kräver en extra tanke kring förhållnings- och/eller tillvägagångssätt framåt. I möte med Silje tar jag med mig frågor som jag får hjälp att sortera. Det jag uppskattar allra mest är att vi sedan alltid hittar konkreta åtgärder på de frågor jag lyfter, vad behöver göras och på vilket sätt, både på kort sikt och på lång sikt. Jag har vi flera tillfällen rekommenderat mina medarbetare att boka möten med Silje för att få sorteringshjälp av henne.”
”Silje har i stor grad bidragit till att skapa förutsättningar för mig att ta nästa steg i min utveckling. Hennes utmaningar och förmåga att fånga det centrala i samtalen har gett mig möjligheten att våga växa och se nya perspektiv. Samtalen hos Silje har hjälpt mig mycket i mitt ledarskap och jag kan varmt rekommendera henne – oavsett var du befinner dig på din resa som människa och ledare.”

Marika Vikback


Chef Unionen

2018-01-13T11:05:52+00:00

Chef Unionen

”Silje har i stor grad bidragit till att skapa förutsättningar för mig att ta nästa steg i min utveckling. Hennes utmaningar och förmåga att fånga det centrala i samtalen har gett mig möjligheten att våga växa och se nya perspektiv. Samtalen hos Silje har hjälpt mig mycket i mitt ledarskap och jag kan varmt rekommendera henne – oavsett var du befinner dig på din resa som människa och ledare.”
”Med hjälp av Silje så började jag en personlig resa för tre år sedan för att utveckla mig själv som både människa och ledare. Det har varit en resa där jag fått lära mig sätta mål, riva hinder och finna nya möjligheter på ett medvetet, lustfyllt och lärorikt sätt. Idag vet jag bättre vem jag är som människa och ledare, jag ser inga hinder utan fokuserar på nya möjligheter och jag gör min val med ett vidgat perspektiv både i yrkeslivet och privat.”

Jim Almgren


F.d Chef Keolis

2018-01-13T11:08:01+00:00

F.d Chef Keolis

”Med hjälp av Silje så började jag en personlig resa för tre år sedan för att utveckla mig själv som både människa och ledare. Det har varit en resa där jag fått lära mig sätta mål, riva hinder och finna nya möjligheter på ett medvetet, lustfyllt och lärorikt sätt. Idag vet jag bättre vem jag är som människa och ledare, jag ser inga hinder utan fokuserar på nya möjligheter och jag gör min val med ett vidgat perspektiv både i yrkeslivet och privat.”
”Sedan jag började gå till Silje för coachande samtal har jag utvecklats mycket i att se helhet med möjlighet att sortera på vad som har sin utgångspunkt i fakta och vad som är känsla. Det har hjälpt mig mycket i min chefsroll – både när det gäller att coacha och leda mina medarbetare och att driva verksamheten framåt.”

Sandra Lindau


Chef Unionen

2018-01-13T11:09:48+00:00

Chef Unionen

”Sedan jag började gå till Silje för coachande samtal har jag utvecklats mycket i att se helhet med möjlighet att sortera på vad som har sin utgångspunkt i fakta och vad som är känsla. Det har hjälpt mig mycket i min chefsroll – både när det gäller att coacha och leda mina medarbetare och att driva verksamheten framåt.”