Jag tog hjälp av Lea Communication när det var dålig kommunikation och dålig stämning i vårt företag under en period. Jag kände att jag behövde extern hjälp och efter att ha frågat runt lite bland mina kontakter fick jag Silje Lea rekommenderad som en person med står lyhördhet och förståelse för relationsproblematik.

Efter ett personligt möte bestämde vi att jobba tillsammans under en längre period. Det blev regelbundna möten med hela personalgruppen, och en del individuella möten för personalansvariga/ledningen under en period av totalt ett år. Tanken var att alla skulle bidra och våga prata och diskutera på våra gruppmöten, och i början var det trögt hos flera men dynamiken förändrades under resans gång. Sedan dess har vi inte längre problem med kommunikationen i företaget. Alla tar ansvar och är delaktiga på ett helt annat sätt än tidigare. Det har påverkat hela vårt företag positivt och märks främst på en avslappnad, trevlig och kul stämning bland alla på företaget vilket genomsyrar allt vi gör och märks tydligt mot våra kunder. Vilket genererar bättre försäljning i slutändan. Kunden/konsumenten märker direkt om det är dålig stämning i en grupp eller i ett företag. Tack vare Silje fick vi tydliggöra våra mål (varför är vi här?) och fick en ökad förståelse och respekt mellan varandra på företaget.

Silje har en otrolig förmåga att lyssna och se hela individen/gruppen och leder arbetet med att förbättra kommunikation och relationer på ett mjukt och respektfullt sätt där alla känner sig sedda. Hon får hela gruppen att vilja vara delaktig. I våra individuella möten har Silje varit positivt pushande och hon jobbar mycket med att stärka tron på dig själv som ledare. Det behöver man hjälp med under en pressande situation där relationer verkar ha låst sig.

Marica Måbrant