Jag deltog i heldagsseminariet ”Det svåra samtalet”. Kollegorna och jag arbetar med rådgivning och ibland måste vi dels hantera individer som inte mår bra och dels leverera tuffa besked.

Vi upplevde att det arbetet var slitsamt i olika grad. Mötet med Silje förändrade inte bara arbetssituationen utan gav även positivt eko i gruppdynamiken. Numera kan vi inte bara stötta andra i vår yrkesroll utan även stötta varandra utan att vackla som individer. Det Silje lärde oss var heller inte bara värdefullt i yrkesrollen utan även privat för min del. Mitt liv känns mycket ”lättare” numera. Att vara empatisk behöver inte vara dränerande – det ska kunna ge energi om man gör rätt!

Kata – Facklig rådgivare