Om Silje Lea

Idag coachar, utbildar och leder Silje Lea förändringsprocesser med specialitet på ledarskap, medarbetarskap, grupp- och verksamhetsutveckling.

Silje är utbildad arbetsterapeut, är certifierad på avancerad nivå i Kommunikologi (läran om kommunikation och förändring) och har grundutbildning i psykosyntes. En stor del av den kompetens Silje har och de verktyg hon lär ut kommer också ifrån utbildning och möten med hennes mentor Johanna Elford.

I 22 år har Silje arbetat med människor där fokus har varit förändring och utveckling genom helhet och kommunikation. Hon har bred erfarenhet och har jobbat med rehabilitering, vägledning, ledarskap, coaching och utbildning inom privat och offentlig verksamhet. I flera år har Silje både i Stockholm och Oslo utbildat människor från en mängd olika branscher inom kommunikation- och förändringsprocesser.

Idag coachar, utbildar och leder Silje förändringsprocesser med specialitet på ledarskap, medarbetarskap, grupp- och verksamhetsutveckling.

Hennes styrka är att med skärpt sinne sortera och leda förändringsprocesser som stöttar och bidrar till att människor växer och upplever såväl utveckling som ökat trygghet och tillit till sig själv och sin yrkesroll. Med tydlighet leder Silje både individer, grupper och företag att se och förstå såväl helheter som sitt eget bidrag i helheten och skapar således förändring genom att leda människor till kunskap, insikt och handling.

Silje Lea
Tel: +46 73 73 55 078
E-mail: silje@siljelea.se

Referenser

"Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för trygghet, samarbete, respekt och glädje."

Erika Örtenholm


HR Retriever Group

2018-02-18T14:35:17+00:00

HR Retriever Group

"Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för trygghet, samarbete, respekt och glädje."
"Silje besitter verkligen kompetens att ”bena ut” en händelse och process för att skapa tydlighet. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag varmt rekommenderar Silje till grupper, chefer och medarbetare.”

Jonas Nisses


Chef

2018-02-18T16:31:38+00:00

Chef

"Silje besitter verkligen kompetens att ”bena ut” en händelse och process för att skapa tydlighet. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag varmt rekommenderar Silje till grupper, chefer och medarbetare.”
"Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”

Jakob Rosenvind


Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

 

2018-01-13T11:27:09+00:00

Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

 

"Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”
"Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor."

Gun Setréus


f.d ledare ideell organisation

2018-01-13T11:28:37+00:00

f.d ledare ideell organisation

"Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor."