Process Grupp/Verksamhet

Styrkan till Silje Lea som process- och förändringsledare är att hon med ett skarpt sinne coachar och leder såväl er som ledningsgrupp, team- och arbetsgrupp som verksamhet till tydlighet och helhet för att uppnå kraft, samarbete, resultat och framgång.

Eftersom utgångsläget för processen oftast är olika så skräddarsyr Silje Lea upplägg utifrån de behov och önskvärda förändringar som den enskilda grupp och verksamhet har. Silje lägger stor vikt på att göra en noggrann kartläggning och analys av såväl intention och syfte med processen som nulägestatus. Detta då att det är helt avgörande för att uppnå en lyckad och kvalitativ förändring unikt skräddarsytt för varje kund.

Exempel på utgångspunkt kan vara:
  • Bygga tydlig struktur, samsyn och helhet för grupp och verksamhet.
  • Bli ett kraftfullt team som produktivt arbetar mot samma mål.
  • Utveckla tryggheten och samarbetet för att ta fram potentialen i gruppen.
  • Sortera, rensa och lösa upp eventuella konflikter för att sen gå vidare mot nya tillstånd och resultat i gruppen/teamet.
  • Andra behov som just din grupp behöver för att uppnå den helhet och de resultat ni önskar.

Referenser

”Silje hjälpte oss att hitta former i en grupprocess som läckte mycket energi. När man som chef är mitt inne i processen så kan det vara svårt att ta på vad kärnan i problematiken är och hitta rätt trådar att dra i. Jag fick oerhört nyttig coachning i mitt ledarskap och hjälp med aktiviteter som förde gruppen framåt på ett mycket bra och effektivt sätt. Silje besitter verkligen kompetensen att ”bena ut” en händelse, process eller liknande och få delarna i den tydlig. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag verkligen vill rekommendera Silje i frågor som rör utveckling av chefer och medarbetare. Modellerna för hur vi har samarbetat har jag upplevt som ordentligt genomtänkta och anpassade för situationen.”

Jonas Nisses


Chef

2018-02-18T16:19:29+00:00

Chef

”Silje hjälpte oss att hitta former i en grupprocess som läckte mycket energi. När man som chef är mitt inne i processen så kan det vara svårt att ta på vad kärnan i problematiken är och hitta rätt trådar att dra i. Jag fick oerhört nyttig coachning i mitt ledarskap och hjälp med aktiviteter som förde gruppen framåt på ett mycket bra och effektivt sätt. Silje besitter verkligen kompetensen att ”bena ut” en händelse, process eller liknande och få delarna i den tydlig. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag verkligen vill rekommendera Silje i frågor som rör utveckling av chefer och medarbetare. Modellerna för hur vi har samarbetat har jag upplevt som ordentligt genomtänkta och anpassade för situationen.”
”Tack Silje för att vi, under din professionella ledning, tagit fram värdeord och långsiktiga mål för vår verksamhet. Med din tydlighet, noggrannhet och inkännande av organisationens och medarbetarnas behov blev arbetet både välgjort, roligt och inspirerande.”

Maria Munkesjö och Sandra Oldenvi


T.f. verksamhetschef och ekonomichef på Tjejzonen

2018-01-13T11:33:22+00:00

T.f. verksamhetschef och ekonomichef på Tjejzonen

”Tack Silje för att vi, under din professionella ledning, tagit fram värdeord och långsiktiga mål för vår verksamhet. Med din tydlighet, noggrannhet och inkännande av organisationens och medarbetarnas behov blev arbetet både välgjort, roligt och inspirerande.”
”Jag tog hjälp av Silje Lea när det under en tid var dålig kommunikation och stämning i vårt företag. Tillsammans med Silje blev det regelbundna möten med hela personalgruppen samt en del individuella möten för personalansvariga/ledningen under en period av totalt ett år. Vi fick bukt med problemen och vi har inte längre problem med kommunikationen i företaget. Alla tar ansvar och är delaktiga, och vi har en avslappnad, trevlig och kul stämning som tydligt märks mot våra kunder och i vår försäljning som blivit bättre. Tack vare Silje fick vi tydliggöra våra mål och vi fick en ökad förståelse och respekt mellan varandra på företaget. Silje har en otrolig förmåga att lyssna och se hela individen/gruppen och leder arbetet med att förbättra kommunikation och relationer på ett mjukt och respektfullt sätt där alla känner sig sedda. Hon får hela gruppen att vilja vara delaktig.”

Marica Måbrant


VD

2018-01-13T11:34:23+00:00

VD

”Jag tog hjälp av Silje Lea när det under en tid var dålig kommunikation och stämning i vårt företag. Tillsammans med Silje blev det regelbundna möten med hela personalgruppen samt en del individuella möten för personalansvariga/ledningen under en period av totalt ett år. Vi fick bukt med problemen och vi har inte längre problem med kommunikationen i företaget. Alla tar ansvar och är delaktiga, och vi har en avslappnad, trevlig och kul stämning som tydligt märks mot våra kunder och i vår försäljning som blivit bättre. Tack vare Silje fick vi tydliggöra våra mål och vi fick en ökad förståelse och respekt mellan varandra på företaget. Silje har en otrolig förmåga att lyssna och se hela individen/gruppen och leder arbetet med att förbättra kommunikation och relationer på ett mjukt och respektfullt sätt där alla känner sig sedda. Hon får hela gruppen att vilja vara delaktig.”
”Jag fick kontakt med Silje Lea i samband med att den ideella organisation jag jobbade som ledare för sökte hjälp för akuta relationsproblem i personalgruppen. Silje hade en förmåga att snabbt förstå vari problemen bestod och utifrån det arbeta med såväl individ- som gruppcoachning. Med stor pondus, säkerhet, värme, empati och humor vann Silje de enskilda medarbetarnas förtroende. Uppdraget som till att börja med handlade om att lösa upp relationsproblem utvidgades under resans gång till att handla om hela organisationens sätt att arbeta. Styrelse och personal kunde med Siljes hjälp arbeta fram en organisationsförändring och också en värdegrund som skulle styra arbetet. Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor. Jag kan varmt rekommendera Silje Lea som coach/processledare för ledare, medarbetare och grupper.”

Gun Setréus


f.d ledare ideell organisation

2018-01-13T11:35:17+00:00

f.d ledare ideell organisation

”Jag fick kontakt med Silje Lea i samband med att den ideella organisation jag jobbade som ledare för sökte hjälp för akuta relationsproblem i personalgruppen. Silje hade en förmåga att snabbt förstå vari problemen bestod och utifrån det arbeta med såväl individ- som gruppcoachning. Med stor pondus, säkerhet, värme, empati och humor vann Silje de enskilda medarbetarnas förtroende. Uppdraget som till att börja med handlade om att lösa upp relationsproblem utvidgades under resans gång till att handla om hela organisationens sätt att arbeta. Styrelse och personal kunde med Siljes hjälp arbeta fram en organisationsförändring och också en värdegrund som skulle styra arbetet. Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor. Jag kan varmt rekommendera Silje Lea som coach/processledare för ledare, medarbetare och grupper.”