Jag besökte Silje med ganska vaga frågeställningar, jag visste bara att jag nog inte kunde hantera dem själv. Under mina möten med Silje arbetade vi tillsammans fram värdefulla verktyg som jag fortfarande använder för att hantera situationer som dyker upp. Våra träffar var inte sällan krävande för mig; jag gick ofta därifrån med en känsla av svindel eller av att känna att jag är friare än jag tidigare trott.

Jurist