silje_lea_kommunikation_ledarskap_forandring-2020

SILJE LEA

Förändring som ger ny kraft och nya resultat

Vill du som människa eller ni som verksamhet komma framåt och uppnå hållbara resultat? Då krävs en verklig förändring där helheten är med. Silje Lea har över 20 års erfarenhet av att coacha och facilitera individer och verksamheter på alla nivåer genom framgångsrika förändringsprocesser. Med stor kunskap, skarpa verktyg och äkta engagemang skapar hon de bästa förutsättningarna för varje individ och verksamhet att uppnå kraft, framgång och en ny rörelse framåt.

Silje Lea

Facilitering

Silje faciliterar förändringar i verksamheter på alla nivåer. Hon leder grupper och företag mot tydlighet och samsyn för ett gemensamt mål och skapar ett klimat där deltagarna blir trygga, engagerade och känner ansvar för helheten.

Bättre samarbete, mer kraft och framgång

Facilitering är ett effektivt sätt att hantera verksamhetens viktigaste frågor, för att åstadkomma de förändringar och resultat som är önskvärda. Med hjälp av Silje får deltagarna nya insikter och kunskaper – både om verksamheten och om varandra. En ökad tydlighet, samsyn, förståelse och bättre kommunikation resulterar i att alla tar större ansvar, stämningen blir bättre och arbetsglädjen större. Det skapar kraft och framgång.

Coachning

Coachning för ledare

Är du ledaren du vill vara? Eller vill du utveckla tryggheten och tydligheten i ditt ledarskap? Genom individuell ledarskapscoaching får du inspiration och ny kunskap för att utveckla dig som ledare. Du får hjälp med att se nya infallsvinklar på hur du kan möta, hantera och lösa de utmaningar du möter i din vardag och arbetssituation.

Coachning för medarbetare

Känner du engagemang och glädje i det du gör? Eller vill du utveckla din potential såväl på jobbet som i livet? Genom individuell coaching får du som medarbetare möjlighet att arbeta med de förändringar som är viktiga för dig för att kunna nå uppsatta mål, frigöra kraft, utveckla dig och dina relationer samt hitta lust i arbetet.
color

Utbildning

Silje skräddarsyr utbildningar inom förändring, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Efter förfrågning och behov skapar hon både korta och långa utbildningar och hon föreläser också på samma teman.

Föreläsningar, seminarier och workshops

Silje är en uppskattad föreläsare och workshopshållare som levererar mycket kunskap på kort tid, och med äkta engagemang. Hon bjuder med lätthet både på sig själv, sina praktiska verktyg och sin breda kunskap. Du kan anlita henne för kortare eller längre uppdrag. Silje skräddarsyr alltid sina tjänster efter dina behov.

Referenser

”Genom att anlita Silje till vår organisation har vi fått andra infallsvinklar på hur vi kan hantera och utveckla vårt samarbete medarbetarna sinsemellan och i ledarskapet. Silje är inlyssnande och genom frågor så leder hon mig som regionchef till mina egna insikter. Hon utgår från mina styrkor och sätter fingret på hur jag tillsammans med mina medarbetare kan prova andra och nya spår. Silje skapar ett klimat där medarbetarna själva kan ta fram sina styrkor och sen prova i praktisk handling. Hon utgår från vad som är viktig för gruppen och bygger förtroende så att medarbetarna tillsammans känner tillit för processen.”

Karin Skånberg


Regionchef Unionen Stockholm

2018-01-08T11:15:03+00:00

Regionchef Unionen Stockholm

”Genom att anlita Silje till vår organisation har vi fått andra infallsvinklar på hur vi kan hantera och utveckla vårt samarbete medarbetarna sinsemellan och i ledarskapet. Silje är inlyssnande och genom frågor så leder hon mig som regionchef till mina egna insikter. Hon utgår från mina styrkor och sätter fingret på hur jag tillsammans med mina medarbetare kan prova andra och nya spår. Silje skapar ett klimat där medarbetarna själva kan ta fram sina styrkor och sen prova i praktisk handling. Hon utgår från vad som är viktig för gruppen och bygger förtroende så att medarbetarna tillsammans känner tillit för processen.”
"Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Retriever och att vi trivs och arbetar bra tillsammans bidrar till vår framgång.  Vi har därför tagit hjälp av Silje för att få till förändring när några team haft utmaningar med att samarbeta och kommunicera. Silje har hjälpt till att få bukt med problemen samt skapat nya förutsättningar för samarbete mot gemensamma mål. Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för samarbete, trygghet, respekt och glädje.

Erika Örtenholm


HR Retriever Group

2018-01-08T11:29:22+00:00

HR Retriever Group

"Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Retriever och att vi trivs och arbetar bra tillsammans bidrar till vår framgång.  Vi har därför tagit hjälp av Silje för att få till förändring när några team haft utmaningar med att samarbeta och kommunicera. Silje har hjälpt till att få bukt med problemen samt skapat nya förutsättningar för samarbete mot gemensamma mål. Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för samarbete, trygghet, respekt och glädje.”
”Att anlita Silje gav Unga synskadade en välbehövlig helhetsanalys över organisationsstrukturen ur flera olika dimensioner. Silje stöttade oss i att genomföra ett omfattande värdegrundsarbete och rekrytering av ny personal. Vi hittade rätt i vilken väg organisationen behövde gå och på vilket sätt detta skulle bli möjligt. Vi rekommenderar Silje till andra organisationer som vill genomföra ett förändringsarbete. Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”

Jakob Rosenvind


Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

2018-01-08T11:29:57+00:00

Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

”Att anlita Silje gav Unga synskadade en välbehövlig helhetsanalys över organisationsstrukturen ur flera olika dimensioner. Silje stöttade oss i att genomföra ett omfattande värdegrundsarbete och rekrytering av ny personal. Vi hittade rätt i vilken väg organisationen behövde gå och på vilket sätt detta skulle bli möjligt. Vi rekommenderar Silje till andra organisationer som vill genomföra ett förändringsarbete. Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”
"Vi har under snart två år tillbaka anlitat Silje Lea som handledare för våra arbetsgrupper och även för vår ledningsgrupp. Silje har i sin handledning bidragit till att medvetandegöra vad var och en av oss, oavsett roll i organisationen, behöver bidra med och ta ansvar för så att vi gemensamt ska kunna arbeta för att utveckla våra verksamheter. Jag upplever att handledningen bidragit till både en ökad medvetenhet och professionalitet."

Anna Möller


Enhetschef Nacka kommun

2018-01-08T11:30:55+00:00

Enhetschef Nacka kommun

"Vi har under snart två år tillbaka anlitat Silje Lea som handledare för våra arbetsgrupper och även för vår ledningsgrupp. Silje har i sin handledning bidragit till att medvetandegöra vad var och en av oss, oavsett roll i organisationen, behöver bidra med och ta ansvar för så att vi gemensamt ska kunna arbeta för att utveckla våra verksamheter. Jag upplever att handledningen bidragit till både en ökad medvetenhet och professionalitet."