Facilitering

Silje faciliterar förändringar i verksamheter på alla nivåer. Hon leder grupper och företag mot tydlighet och samsyn för ett gemensamt mål och skapar ett klimat där deltagarna blir trygga, engagerade och känner ansvar för helheten.

Bättre samarbete, mer kraft och framgång

Facilitering är ett effektivt sätt att hantera verksamhetens viktigaste frågor, för att åstadkomma de förändringar och resultat som är önskvärda. Med hjälp av Silje får deltagarna nya insikter och kunskaper – både om verksamheten och om varandra. En ökad tydlighet, samsyn, förståelse och bättre kommunikation resulterar i att alla tar större ansvar, stämningen blir bättre och arbetsglädjen större. Det skapar kraft och framgång.

Silje arbetar med alla slags grupper, inom alla olika branscher 
och med alla slags utmaningar.

Leder med tydlighet och engagemang

Silje faciliterar förändringsprocesser med tydlighet, engagemang och gott lyssnande. Hon har en särskild förmåga att snabbt sätta sig in i situationer, bena ut händelser och identifiera vilka mönster som behöver ändras för att få till förändring. Hon ser helheten i gruppen och verksamheten, utan att missa individens del i den. Med förtroende, värme och humor lotsar hon gruppen till nya resultat, med hjälp av praktisk kunskap och konkreta verktyg.

Anpassar upplägget efter behov

Behoven ser ofta olika ut, därför skräddarsyr och anpassar Silje upplägget efter gruppens och verksamhetens önskvärda förändringar. Hon lägger stor vikt vid att göra en kartläggning och analys av både nuläge och önskat läge, samt skapar tydlighet kring intention och syfte med processen.

Silje kan hjälpa verksamheter på alla nivåer att

  • bygga tydlig struktur, samsyn och helhet för verksamheten
  • bli ett kraftfullt team som produktivt arbetar mot samma mål
  • utveckla tryggheten, tilliten och samarbetet för att ta fram potentialen i gruppen
  • bygga en trygg, tydlig och öppen kommunikations- och feedbackkultur.
  • sortera, rensa och lösa upp konflikter för att ta fram ny kraft.

Referenser

”Jag har regelbundet under 5 års tid haft Silje som mentor. I mitt chefsjobb finns alltid situationer som kräver en extra tanke kring förhållnings- och/eller tillvägagångssätt framåt. I möte med Silje tar jag med mig frågor som jag får hjälp att sortera. Det jag uppskattar allra mest är att vi sedan alltid hittar konkreta åtgärder på de frågor jag lyfter, vad behöver göras och på vilket sätt, både på kort sikt och på lång sikt. Jag har vi flera tillfällen rekommenderat mina medarbetare att boka möten med Silje för att få sorteringshjälp av henne.”

Chef

2018-01-13T11:04:59+00:00
”Jag har regelbundet under 5 års tid haft Silje som mentor. I mitt chefsjobb finns alltid situationer som kräver en extra tanke kring förhållnings- och/eller tillvägagångssätt framåt. I möte med Silje tar jag med mig frågor som jag får hjälp att sortera. Det jag uppskattar allra mest är att vi sedan alltid hittar konkreta åtgärder på de frågor jag lyfter, vad behöver göras och på vilket sätt, både på kort sikt och på lång sikt. Jag har vi flera tillfällen rekommenderat mina medarbetare att boka möten med Silje för att få sorteringshjälp av henne.”
”Silje har i stor grad bidragit till att skapa förutsättningar för mig att ta nästa steg i min utveckling. Hennes utmaningar och förmåga att fånga det centrala i samtalen har gett mig möjligheten att våga växa och se nya perspektiv. Samtalen hos Silje har hjälpt mig mycket i mitt ledarskap och jag kan varmt rekommendera henne – oavsett var du befinner dig på din resa som människa och ledare.”

Marika Vikback


Chef Unionen

2018-01-13T11:05:52+00:00

Chef Unionen

”Silje har i stor grad bidragit till att skapa förutsättningar för mig att ta nästa steg i min utveckling. Hennes utmaningar och förmåga att fånga det centrala i samtalen har gett mig möjligheten att våga växa och se nya perspektiv. Samtalen hos Silje har hjälpt mig mycket i mitt ledarskap och jag kan varmt rekommendera henne – oavsett var du befinner dig på din resa som människa och ledare.”
”Med hjälp av Silje så började jag en personlig resa för tre år sedan för att utveckla mig själv som både människa och ledare. Det har varit en resa där jag fått lära mig sätta mål, riva hinder och finna nya möjligheter på ett medvetet, lustfyllt och lärorikt sätt. Idag vet jag bättre vem jag är som människa och ledare, jag ser inga hinder utan fokuserar på nya möjligheter och jag gör min val med ett vidgat perspektiv både i yrkeslivet och privat.”

Jim Almgren


F.d Chef Keolis

2018-01-13T11:08:01+00:00

F.d Chef Keolis

”Med hjälp av Silje så började jag en personlig resa för tre år sedan för att utveckla mig själv som både människa och ledare. Det har varit en resa där jag fått lära mig sätta mål, riva hinder och finna nya möjligheter på ett medvetet, lustfyllt och lärorikt sätt. Idag vet jag bättre vem jag är som människa och ledare, jag ser inga hinder utan fokuserar på nya möjligheter och jag gör min val med ett vidgat perspektiv både i yrkeslivet och privat.”
”Sedan jag började gå till Silje för coachande samtal har jag utvecklats mycket i att se helhet med möjlighet att sortera på vad som har sin utgångspunkt i fakta och vad som är känsla. Det har hjälpt mig mycket i min chefsroll – både när det gäller att coacha och leda mina medarbetare och att driva verksamheten framåt.”

Sandra Lindau


Chef Unionen

2018-01-13T11:09:48+00:00

Chef Unionen

”Sedan jag började gå till Silje för coachande samtal har jag utvecklats mycket i att se helhet med möjlighet att sortera på vad som har sin utgångspunkt i fakta och vad som är känsla. Det har hjälpt mig mycket i min chefsroll – både när det gäller att coacha och leda mina medarbetare och att driva verksamheten framåt.”