Coachning

Silje coachar individuellt ledare och medarbetare till att våga växa, se nya perspektiv och nå uppsatta mål. Med ett tydligt ledarskap och medarbetarskap kan du använda din potential på bästa sätt – både i din yrkesroll och som människa. Det leder till ny kraft, och en effektivare och gladare verksamhet.

Dina förändringar i fokus

Det kan ibland vara svårt att lyfta blicken och få utrymme för reflektion, när tiden fylls av arbete, beslut och utmaningar att få ihop balansen i livet. Genom individuell coachning får du ett bollplank som hjälper dig att arbeta med de förändringar som är viktiga för dig. Vem du är, dina utmaningar, mål och behov står i fokus i mötet med Silje.

Hitta mod och vilja

Silje arbetar med stor närvaro, äkta engagemang och tydlighet. Genom samtal, reflektion, sortering och konkreta verktyg får du stöd och blir utmanad, så att du kan uppnå det som är viktigt för dig. Silje hjälper dig att se nya perspektiv, sätta mål, riva hinder och hitta modet att agera – på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Under hela coachningen ska du självklart känna trygghet och respekt för dig och din resa.

När du utmanar dina egna mönster i tankar och beteende, växer du 
inte bara som ledare eller medarbetare, utan även som människa.

Coachning för ledare

Är du ledaren du vill vara? Eller vill du utveckla tryggheten och tydligheten i ditt ledarskap? Genom individuell ledarskapscoaching får du inspiration och ny kunskap för att utveckla dig som ledare. Du får hjälp med att se nya infallsvinklar på hur du kan möta, hantera och lösa de utmaningar du möter i din vardag och arbetssituation.

Coachning för medarbetare

Känner du engagemang och glädje i det du gör? Eller vill du utveckla din potential såväl på jobbet som i livet? Genom individuell coaching får du som medarbetare möjlighet att arbeta med de förändringar som är viktiga för dig för att kunna nå uppsatta mål, frigöra kraft, utveckla dig och dina relationer samt hitta lust i arbetet.

Referenser

"Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för trygghet, samarbete, respekt och glädje."

Erika Örtenholm


HR Retriever Group

2018-02-18T14:35:17+00:00

HR Retriever Group

"Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för trygghet, samarbete, respekt och glädje."
"Silje besitter verkligen kompetens att ”bena ut” en händelse och process för att skapa tydlighet. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag varmt rekommenderar Silje till grupper, chefer och medarbetare.”

Jonas Nisses


Chef

2018-02-18T16:31:38+00:00

Chef

"Silje besitter verkligen kompetens att ”bena ut” en händelse och process för att skapa tydlighet. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag varmt rekommenderar Silje till grupper, chefer och medarbetare.”
"Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”

Jakob Rosenvind


Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

 

2018-01-13T11:27:09+00:00

Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

 

"Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”
"Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor."

Gun Setréus


f.d ledare ideell organisation

2018-01-13T11:28:37+00:00

f.d ledare ideell organisation

"Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor."