Vem är Silje?

Silje Lea är en av Sveriges främsta experter på kommunikation och förändringsprocesser. I över 20 års tid har hon hjälpt ledare, medarbetare, grupper och verksamheter att utvecklas och nå framgång. Bland hennes kunder finns Unionen, Fastighetsbyrån, Sandvik, Tjejzonen, Retriever, Riksorganisationen Unga Synskadade och olika startup-företag.

Siljes styrka är att med skärpt sinne sortera och facilitera förändringsprocesser som leder till ny kraft och nya resultat. Hon skapar tydlighet i vad, varför och hur och hon kan konsten att leda kunden till att minska gapet mellan nuläge och önskad förändring. Silje bidrar till att människor växer, blir tryggare i sig själva och kan kommunicera bättre. Med tydlighet får hon individer, grupper och företag att se både helheten och sitt eget bidrag i den. Hon skapar förändring genom att leda människor till kunskap, insikt och handling.

Vad är det som gör att vissa människor och företag vågar välja förändring, medan andra bara pratar om det?

Silje står för det som är äkta och genuint. Hon tror inte på fina ord om förändring, utan hon tror på att göra jobbet på riktigt. Och det kräver engagemang, mod och tillit till att se nya perspektiv. För att skapa nytt måste man vara villig att se, tänka och göra nytt — och det är en process som Silje med trygghet, tydlighet och stor kunskap leder människor och verksamheter genom.

Så började det — från Stavanger till Stockholm

Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor i förändring. Jag växte upp utanför Stavanger på sydvästkusten i Norge och utbildade mig till arbetsterapeut i Oslo på 90-talet. Men år 2001 uppstod en brytpunkt, efter att jag hade utbildat mig inom kommunikation och förändringsprocesser. Jag visste att jag ville jobba med människor på ett annat sätt. Under en semestervecka satt jag varje kväll och skrev, och kom slutligen fram till:

Jag vill bidra till att människor och verksamheter vågar förändras så att de frigör sin fulla potential och kraft.

Därefter stod det klart att jag skulle gå vidare; jag skulle våga göra en förändring. Jag sade upp mig, flyttade till Stockholm och startade mitt eget företag. Och på den vägen är det.

Siljes tre värdeord

Kraft

Jag vill frigöra människors och verksamheters kraft och mod – till att våga göra förändringar, se på situationer med nya ögon och nya perspektiv. Ny kraft och ökad potential ger resultat.

Kunskap

Jag tror på kunskap som källa att få till hållbara förändringar. Med rätt verktyg och nya insikter får människor kraft att agera aktivt och medvetet – och vågar bryta med gamla mönster. Kunskap blir därmed en kraftkälla till att bygga nytt.

Engagemang

Förändring kräver engagemang och energi, annars kan ingenting hända. Engagemanget ger människor mod, vilja och drivkraft att våga satsa – och våga välja förändring.

Referenser

"Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för trygghet, samarbete, respekt och glädje."

Erika Örtenholm


HR Retriever Group

2018-02-18T14:35:17+00:00

HR Retriever Group

"Silje är orädd och står stadigt när det blåser både i grupper och med enskilda medarbetare. Med värme, omtanke och tydlighet leder hon både grupp och individ till bättre förutsättningar för trygghet, samarbete, respekt och glädje."
"Silje besitter verkligen kompetens att ”bena ut” en händelse och process för att skapa tydlighet. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag varmt rekommenderar Silje till grupper, chefer och medarbetare.”

Jonas Nisses


Chef

2018-02-18T16:31:38+00:00

Chef

"Silje besitter verkligen kompetens att ”bena ut” en händelse och process för att skapa tydlighet. Detta, kombinerat med en förmåga att få lösningen att te sig hur naturlig som helst, gör att jag varmt rekommenderar Silje till grupper, chefer och medarbetare.”
"Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”

Jakob Rosenvind


Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

 

2018-01-13T11:27:09+00:00

Styrelseordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

 

"Silje har god helhetssyn, är tydlig och en väldigt seriös konsult med skarpa verktyg och mycket kunskap.”
"Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor."

Gun Setréus


f.d ledare ideell organisation

2018-01-13T11:28:37+00:00

f.d ledare ideell organisation

"Silje Leas styrkor ligger i en god förmåga att - samtidigt som hon ser de enskilda individerna - ha ett helhetsperspektiv. Hon är en mycket god lyssnare, har en bred erfarenhet av förändringsprocesser och stor kunskap om vad som är viktigt i samarbetet mellan människor."