Utbildning

Silje skräddarsyr utbildningar inom förändring, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Efter förfrågning och behov skapar hon både korta och långa utbildningar och hon föreläser också på samma teman.

Ledarskapsprogram för företag och organisationer

Vägen till ett framgångsrikt ledarskap går genom dig som ledare. I Siljes skräddarsydda ledarskapsprogram får varje ledare bygga sin tydliga ledarplattform och du får ökad kunskap om hur man medvetet leder med hjälp av kommunikation. Du lär dig om dig själv, om människorna runt dig och om hur du tryggt och tydligt leder såväl individ, grupp som organisation mot uppsatta visioner, värderingar och mål. Ni som verksamhet får även möjlighet att bygga ett ledarskap som är skräddarsytt till er helhet och som ger er en gemensam kunskap och förståelse om kommunikation och ledarskap.

Oavsett var du träffar Silje får du med dig praktisk kunskap, konkreta verktyg, nya insikter och ny kraft.

Föreläsningar, seminarier och workshops

Silje är en uppskattad föreläsare och workshopshållare som levererar mycket kunskap på kort tid, och med äkta engagemang. Hon bjuder med lätthet både på sig själv, sina praktiska verktyg och sin breda kunskap. Du kan anlita henne för kortare eller längre uppdrag. Silje skräddarsyr alltid sina tjänster efter dina behov.

Förslag på teman för utbildningar och föreläsningar:

  • framgångsrikt ledarskap går genom dig och din kunskap
  • medarbetarskap som gör skillnad
  • förändring genom medveten kommunikation
  • att leda mot gemensamma mål
  • nycklar för framgångsrik förändring
  • lycka och framgång är att få ihop helheten
  • bli ledaren i ditt eget liv
  • självledarskap

Referenser

"Jag deltog i heldagsseminariet "Det svåra samtalet". Kollegorna och jag arbetar med rådgivning och ibland måste vi dels hantera individer som inte mår bra och dels leverera tuffa besked. Vi upplevde att det arbetet var slitsamt i olika grad. Mötet med Silje förändrade inte bara arbetssituationen utan gav även positivt eko i gruppdynamiken. Numera kan vi inte bara stötta andra i vår yrkesroll utan även stötta varandra utan att vackla som individer. Det Silje lärde oss var heller inte bara värdefullt i yrkesrollen utan även för det privata livet. Mitt liv känns mycket "lättare" numera. Att vara empatisk behöver inte vara dränerande - det ska kunna ge energi om man gör rätt!"

Kata


Facklig rådgivare

2018-01-13T11:44:48+00:00

Facklig rådgivare

"Jag deltog i heldagsseminariet "Det svåra samtalet". Kollegorna och jag arbetar med rådgivning och ibland måste vi dels hantera individer som inte mår bra och dels leverera tuffa besked. Vi upplevde att det arbetet var slitsamt i olika grad. Mötet med Silje förändrade inte bara arbetssituationen utan gav även positivt eko i gruppdynamiken. Numera kan vi inte bara stötta andra i vår yrkesroll utan även stötta varandra utan att vackla som individer. Det Silje lärde oss var heller inte bara värdefullt i yrkesrollen utan även för det privata livet. Mitt liv känns mycket "lättare" numera. Att vara empatisk behöver inte vara dränerande - det ska kunna ge energi om man gör rätt!"
”Jag fick möjligheten att träffa Silje individuellt efter jag träffat henne genom jobbet hon ledde under turbulenta omständigheter i gruppsammanhang. Hon var då ett bra stöd till gruppen så det kändes bra att ta hjälp av henne även individuellt. I coaching med Silje enskilt så öppnades ytterligare dörrar för mig. Jag fick relevanta uppgifter och övningar direkt anpassade för mig på ett unikt sätt. Hon skapade ett omedelbart förtroende och det på ett fantastiskt sätt. Jag fick hjälp med att finna nya vägar både tankemässiga och genom att bli lösningsorienterad. Att få förmånen att möta den professionalism som Silje Lea besitter var och är mycket värdefullt.”

J. Ketola

2018-01-13T11:45:30+00:00
”Jag fick möjligheten att träffa Silje individuellt efter jag träffat henne genom jobbet hon ledde under turbulenta omständigheter i gruppsammanhang. Hon var då ett bra stöd till gruppen så det kändes bra att ta hjälp av henne även individuellt. I coaching med Silje enskilt så öppnades ytterligare dörrar för mig. Jag fick relevanta uppgifter och övningar direkt anpassade för mig på ett unikt sätt. Hon skapade ett omedelbart förtroende och det på ett fantastiskt sätt. Jag fick hjälp med att finna nya vägar både tankemässiga och genom att bli lösningsorienterad. Att få förmånen att möta den professionalism som Silje Lea besitter var och är mycket värdefullt.”
”Vår arbetsgrupp hade kommit i en svacka. Kommunikationen mellan kollegorna hade blivit sämre och arbetsglädjen var inte längre så god som den varit. Efter goda rekommendationer kontaktade jag Silje och upplevde direkt att hon var rätt person, med rätt verktyg, att leda gruppen och mig som ledare vidare. Med en påtaglig energi och glädje mötte Silje oss alla, både som grupp och individer. Silje backar inte undan för några frågetecken, utan kan möta även tuffa frågeställningar. Hon hjälpte oss att bli tydligare i våra behov och intentioner så att vi fick en klarare väg mot våra gemensamma mål. Som ledare fick även jag lättare för att vara tydligare och öppnare i mina förväntningar och krav. Idag är vi starkare som grupp och har en mycket hög arbetsglädje. Vi har alla utvecklats. Jag är mycket glad över att vi valde samarbeta med Silje och jag kommer att arbeta med henne igen. Jag kan verkligen rekommendera hennes arbete, både med grupp och individstöd.”

Henrik Bjugård


Regionchef, Unionen

2018-01-13T11:46:08+00:00

Regionchef, Unionen

”Vår arbetsgrupp hade kommit i en svacka. Kommunikationen mellan kollegorna hade blivit sämre och arbetsglädjen var inte längre så god som den varit. Efter goda rekommendationer kontaktade jag Silje och upplevde direkt att hon var rätt person, med rätt verktyg, att leda gruppen och mig som ledare vidare. Med en påtaglig energi och glädje mötte Silje oss alla, både som grupp och individer. Silje backar inte undan för några frågetecken, utan kan möta även tuffa frågeställningar. Hon hjälpte oss att bli tydligare i våra behov och intentioner så att vi fick en klarare väg mot våra gemensamma mål. Som ledare fick även jag lättare för att vara tydligare och öppnare i mina förväntningar och krav. Idag är vi starkare som grupp och har en mycket hög arbetsglädje. Vi har alla utvecklats. Jag är mycket glad över att vi valde samarbeta med Silje och jag kommer att arbeta med henne igen. Jag kan verkligen rekommendera hennes arbete, både med grupp och individstöd.”